Ähtärin voimistelijoiden säännöt

Ähtärin Voimistelijoiden porukka on sitoutunut noudattamaan alla olevia pelisääntöjä 🙂

 

ÄHTÄRIN VOIMISTELIJOIDEN PELISÄÄNNÖT

OHJAAJA/HUOLTAJA/VOIMISTELIJA SITOUTUU NOUDATTAMAAN TUNNEILLAAN, HARRASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUESSA SEKÄ SEURAN KISAREISSUILLA JA TAPAHTUMISSA SEURAAVIA ASIOITA:

 *TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA

-Tupakointi sekä päihteiden käyttö eivät kuulu seuran toimintaan.

 *HYVIÄ KÄYTÖSTAPOJA

-Kiroilu, haukkuminen tai muu ilkeily eivät kuulu hyviin käytöstapoihin.

 *INNOSTAN JA KANNUSTAN KAIKKIA TASAPUOLISESTI JA KOHTELEN TASAVERTAISESTI

-Kaikilla on paikkansa meidän seurassa riippumatta fyysisestä olemuksesta(koosta,ihonväristä tai sukupuolesta)

 *EDUSTAN ITSENI LISÄKSI MYÖS SEURAA JA KOTIPAIKKAKUNTAA

 *POSITIIVISELLA ASENTEELLA JA LIIKUNNALLISILLA ELÄMÄNTAVOILLA OLEN HYVÄNÄ ESIMERKKINÄ LAPSILLE JA NUORILLE

 

 PAIKKA JA AIKA                             ALLEKIRJOITUS

 

 ALAIKÄISEN HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS

Sana on vapaa - ota kantaa ja kommentoi

*